سلام یه حرفهایی به گوشم رسید که واقعا منو بهم ریخت و به واقعیت ها رسوند مینویسم براتون به امید اینکه شما هم به خودتون بیایید و رفیق اصلی رو پیدا کنید ...

قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد... یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر، یعقوب می دونست یوسفش کجاست میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد، پیغمبر خدا بود میدونست و گریه میکرد. اون وقت ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم....کی آدرس مهدی رو بلده بگه .....کجاست پسر فاطمه...؟؟ ابرضوی ؟ام ذی طوی؟ ...آقا کجایی ؟ سخته بر من حجه ابن الحسن همه رو ببینم تورو نبینم ...گریه هاتون رو برا مهدی بکنید اشکهاتون و برا پسر فاطمه بریزیدمهدی غریبه مظلومه ....برا یوسف زهرا ناله کنیداشکهاتون رو بیمه مهدی کنید قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده ....یکی از وظایف ما اینه که گریه هامون بیمه پسر فاطمه بشه...امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی منم به یاد توام ..اگه تو برا فرج من دعا کنی منم برا سلامتی تو دعا میکنم تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر توام. نمیدونم تا حالا این حرف و از من شنیدید یا نه اما بذارید تو این محرم که شاید محرم آخرین باشد بذارین درد دل امام زمان رو براتون بکنم اگه کسی از من بپرسه از امام حسین غریب تر کیه؟ میگم از امام حسین غریب تر پسر فاطمه مهدی زهراست دلیل هم دارم نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی با فهم گریه کن دلیلم و گوش کن و گریه کن دلیل من اینه حسین سیدالشهداست درست، به مظلومیت شهیدش کردن درست، اما حسین یه ابالفضل داشت. عباس امام زمان کیه حسین یه علی اکبر داشت علی اکبرامام زمان کیه حسین قاسم داشت، عون داشت، جعفر داشت. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟؟؟؟کی رو داره حجه ابن الحسن ؟؟ کی رو داره امام زمان دلش رو خوش کی کرده؟؟ دلش و خوش من و تو کرده؟؟ من و تو عباسیم برا امام زمان؟؟ این یه دلیل، دلیل دوم: از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید تا اول امامت امام زمان 260 سال جوون های دانشجو،جوون های غیرتمند جوون های ولایتی، جوون های امام زمانی سیزده تا معصوم مظلومیتشون با هم 260 ساله اما امام زمان به تنهایی 1173ساله غریبه تورو بخدا مهدی از امام حسین مظلوم تر نیست؟؟
کسی دیگه سراغ امام زمان و میگیره؟؟؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از دیشب تا حالا از عمرت گذشت به من نمیخواد جواب بدی خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چندبار تو این 24ساعت به فکر امام زمان بودی؟به یاد پسر فاطمه بودی ؟؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ ازدست من راضی هستی؟ نیستی؟ امام زمان دلش و خوش من و تو بکنه؟؟؟ خبرنداری امام زمان پیغام داده؟ 13ماه مبارک رمضان سال 84 یکی از علما تو جمکران خدمت آقارسید میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچیک شده،زیر چشمهای امام زمان کبود شده گفتم آقا چرا ؟ چرا به این روز افتادین؟؟ فرمود از بس شیعه ها گناه میکنن ومن و اذیتم میکنن من از دست شیعه هام به این روز افتادم من از سنی ها توقع ندارم من از زردتشتی ها و بهایی ها و یهودی ها و مسیحی ها توقع ندارم من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم من از بچه شیعه های خودم توقع دارم ...شما ها که معتقدید یابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید شما چرا چشمهاتون آلوده شده شما چرا شکم هاتون پر از حروم شده شما چرا با غاصبی هاتون قلب مهدی رو میشکنید شما چرا رباخوار و نزول خوارشدید شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟شما چرا آبرو امام زمان و تو دنیا میبرید امام زمان از دست من و تو دلش خونه نه از دست سنی ها نه از دست بهایی ها اونا که مال امام زمان نیستن اونا اصلاکاری با مهدی ندارن امام زمان میگه هی میگی یاابن الحسن گناه میکنی؟ مهدی میگه مردم گناه میکنن من شب تا صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخشش این گریه کن حسینه این مشکی پوش حسینه این برا مادر کتک خورده من گریه کرده خدایا به خاطر گریه هاش ببخشش من باید هی واسطه بشم عذاب نیاد برا شما ...مهدی برا ما گریه میکنه چرا ما برا مهدی گریه نکنیم؟؟جوونی که شب میخوابه صبح بیدار میشه بدون اینکه نیت کنه صبح بیدار بشه برا نماز صبح اصلا دیگه تفکر نماز تو ذهنش نیست این جوون میتونه بگه من شیعه مهدی ام؟؟؟ حالا یه وقت یه جوونی شب میخوابه به نیت اینکه صبح بیدار بشه نماز صبح بخوانه بیدار میشه میبینه دیر شده این جوون نیت کرده و بیدار نشده گوشی شو تنظیم کرده و بیدار نشده امابعضی ها میخوابن بدون اینکه نیت کنن برا نماز صبح ....خب این جوانی که نه اهل نماز نه اهل خدا نه اهل دینه خودشو شیعه مهدی میدونه این قلب امام زمان و تیکه تیکه نمیکنه؟؟؟
دختر شیعه که با مانتو میاد چادر فاطمه رو گذاشته کنار حالا هم که دیگه مانتو تموم شد با پیرهن و شلوار دارن میان تو جامعه،گذشت حیا اگه یه نصفه حیا هم تو جامعه بود اون نصفه هم دیگه نیس یا این خانمی که خودشو درست میکنه میادتو خیابونا جلو نامحرم ها یا دختری که تاچشمش می افته به یه جوون نیشش بازه با چشماش داره هرزگی میکنه این دخترشیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه ؟این زنی که هفت قلم آرایش میکنه تو مجلس نامحرم ها میاد این سیلی به حجه ابن الحسن نمیزنه ؟ امام زمان از دست کی دلش خونه از دست مسیحی ها یهودی ها یا از دست چهار تا شیعه مثل من وشما؟ گریه کنید برا امام زمانتون توبه کنید با گریه هاتونتا کجا گریه کنید تا اونجا که دل مهدی رو به دست بیاریم یه کاری کنیم برا امام زمان .....نماز میخوانه نه یه قنوتی نه یه اللهم کل ولیک ...هیچی هیچی ..هیچ به کجا..اونا که نماز میخوانن نمازشون بوی امام زمان نمیده شما برو نذرها رو نگاه کن چندتا سفره پهن میکنن برا امام زمان ؟ چند تا برا حاجت هاشون؟؟ دعاهای مردم و بیا جمع کن اصلا خودت که دعا میکنی چندتا برا امام زمانه؟؟؟امام زمان تو دل ما غریبه ... به بچه ات دعا فرج و یاد دادی؟؟ شعر های تو تلویزیون رو همه رو بلده تموم خواننده ها رو میشناسه بچه ات همه بازیگر ها رو میشناسه همه برنامه ها رو میدونه ولی بچه ات خبر داره امام زمان اسمش چیه؟ قراره کی بیاد؟چرا نمیاد؟؟ اینقدر که سریال ها رو دنبال میکنید ببینید این سریال آخرش چی میشه وقتی هم نبینی ازصدتا میپرسی تا حالا پرسیدی این جمعه از امام زمان چه خبر؟؟ به اندازه یه سریال برا امام زمان ارزش قائلی؟؟ چقدر مایه اومدی برا امامت مگه شیعه نیستی ؟؟ خدا رحمت کنه حاج شیخ محمود علوی را که میمرد برای امام زمان گریه میکرد میزد تو سرش و میگفت امام زمان منو ببخش جامعه منو به اینجا رسونده که مجبورم این مثال و بزنم که یه مرغ تو خونه ات باشه یه روز بیای ببینی نیست و احتمال بدی رفته باشه بیرون تا کجا میری دنبالش بگردی از همه میپرسی مرغ منو ندیدی میگردی کل محله رو تا پیداش کنی. چند سالته 30 سالته ؟؟ سی ساله امام زمانت و نمیدونی کجاست کجا دنبالش گشتی کی رفته بپرسی پسر فاطمه کجاست؟؟ به اندازه یه چک که گم میشه شب خوابت نمیبره امام زمان و اندازه یه سند قبول نداری؟؟؟؟
میدونی ما چوب کجا رو میخوریم چوب این و میخوریم که به قول خودمون صاف نیستیم روضه میاییم گریه میکنیم عروسی میریم میرقصیم با شراب خوار میشینیم خوش و بش میکنیم با نمازشب خوان میشینیم التماس دعا میگیم یه رنگ نیستیم ما همه رو میخواییم داشته باشیم با چشم چرون ها رفیقیم با اونی که سی دی مبتذل میاره رفیقیم با بسیجی و فرهنگی ها هم رفیقیم با مومنان هم رفیقیم هم برا پارتی ها میریم هم برا دعا کمیل میریم هم اینور میاییم هم اونور میریم یه جور باش یا زنگی زنگ یا رومی روم ...


جوونا از حرفهای تند و تیز من ناراحت نشید به خدا رفیق اونه که ادم و بگریونه اونه که بگه من گفتم دشمن اونه که بگه من میخواستم بگم یه جور باشین یه رنگ باشین یه راه و برین امام زمانی باشین و دوستاتون و امام زمانی انتخاب کنید.....

(استاد مهدی دانشمند)

التماس دعا
اللهم عجل لولیک الفرجتاريخ : چهارشنبه ۴ اردیبهشت۱۳۹۲ | 23 PM | نویسنده : عاشقان اهلبیت |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.